Professional in metaalbewerkingvloeistoffen

Toebehoren

Product Omschrijving
Emulsie Mengapparaat KF 2000

Mengapparaat voor jerrrycans en vaten.

Kettingskimmer

Voor het verwijderen van deze vreemde olie uit (snij-)koelvloeistoffen en ontvettingsbaden, waardoor de standtijd van de vloeistoffen aanmerkelijk verhoogd wordt. De kettingskimmer laat zich eenvoudig met een magneetvoet bevestigen en vergt vrijwel geen op-bouwruimte.

Bandskimmer

De bandskimmer wordt gebruikt voor het verwijderen van vreemde olie uit (snij-)koelvloeistoffen waardoor de vorming van bacteriën zoveel mogelijk voorkomen wordt en de standtijd van de vloeistof aanmerkelijk wordt verhoogd. Tevens wordt de rook- en damp-ontwikkeling aanmerkelijk gereduceerd.

Emulsie controle koffer

De emulsie controle koffer geeft u de mogelijkheid om professioneel om te gaan met uw water oplosbare metaalbewerkings-vloeistoffen.

Handrefractometer, TYPE 32

Voor nauwkeurige meting van oplosverhoudingen.

Handsprayers en navulbare spuitbussen

Vernevelaars voor het optimaal opbrengen van onze anti-lasspatvloeistof LB 100 en overige Jokisch producten.