Professional in metaalbewerkingvloeistoffen

CLP Etikettering

Hagoort heeft de CLP verordening volledig ingevoerd.

CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking).
De CLP-EU verordening is in werking getreden; De verordening is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde systeem (GHS) van de Verenigde Naties.

HAGOORT IS GHS – CLP KLAAR

CLP Pictogrammen samengesteld

 

 

 

 

 

Voor veel klanten is het echter belangrijk dat wij ook innovatieve koelsmeermiddelen kunnen leveren die niet vallen onder de nieuwe etiketteringsplicht en dus geleverd mogen worden zonder gevarenetikettering.

Terug