Professional in metaalbewerkingvloeistoffen

GTL Technologie nu ook toegepast in metaalbewerkingsvloeistoffen

Jokisch heeft de Gas To Liquid (GTL) technologie weten te benutten in een nieuwe lijn metaalbewerkingsvloeistoffen.
Samen met hoogwaardige EP packages is een lijn automaten snijolie ontwikkeld met de productnaam HIGH END CUTTING FLUID Xi en HIGH END GRINDING FLUID Xi.

De voordelen ten opzichte van “conventionele” metaalbewerkingsvloeistoffen zijn enorm; Zo hebben de GTL producten een hoger vlampunt, een betere viscositeitsindex, lagere verdampingsverliezen, een uitstekend luchtafscheidingsvermogen en zijn vrijwel vrij van schadelijke aromaten.

Download informatieblad

 

Terug